ALEF-BET
Tajemnice ALFABETU HEBRAJSKIEGO
Alef-Bet
Alfabet hebrajski składa się z dwudziestu dwóch liter. Każdej z nich przypisano wartość liczbową. W alfabecie hebrajskim nie ma samogłosek. Ich brak wypełnia pomocnicza punktacja, umieszczana pod lub nad literami, albo też obok nich. Współcześnie Biblia jest zawsze drukowana z punktacją pomocniczą.
Czytaj więcej
Imię Boże Tetragram
Pośród tajemnic liter tworzących alfabet hebrajski, Imię Boże odgrywa jedną z najbardziej znaczących ról. Wśród Izraelitów Imię Boże zawsze było otoczone trwożną tajemnicą. Potęgą Imienia Bożego przepełniona jest cała literatura talmudyczna, midraszowa i późniejsza rabiniczna. Święty tetragram, czyli cztery znaki składające się na Imię Boże, zapisuje się po hebrajsku יהוה
Czytaj więcej
א (Alef)
Alef א jest pierwszą literą alfabetu hebrajskiego. O niej – jak głosi legenda – Bóg powiedział, że On jest jeden i Alef oznacza jeden. Nic dziwnego, że Alef szczególnie rozbudzało i zaprzątało poetycką wyobraźnię mędrców dawnego Izraela.
Czytaj więcej
ב (Bet)
Od litery ב (Bet) rozpoczyna się Tora – duchowa podstawa tego świata. Otwiera ona pierwszy werset Księgi Rodzaju. Świat został stworzony za pomocą ב (Bet), ponieważ stanowi ono początek słowa beracha – „błogosławieństwo”.
Czytaj więcej
ה את
Słowo oznaczające kobietę (isza) jest związane ze słowem oznaczającym mężczyznę (isz). Stąd wynika jasno, że świat został stworzony za pomocą języka hebrajskiego. Dzięki literce ה, każda kobieta jest z natury osobą duchową. Dwie krańcowe litery alfabetu – pierwsza i ostatnia – są symbolem nie tylko całego alfabetu, lecz także wszelkiej pełnej i doskonałej całości.
Czytaj więcej
שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ת
שְׁמַע, יִשְׂרָאֵל: יְהוָה אֱלֹהֵינוּ, יְהוָה אֶחָד Ostatnia litera alfabetu, Taw ת, jest szczególnie groźna. Napiętnowany nią był Kain.
Czytaj więcej

Urodzajna kraina BASZAN

Baszan

CZY nie natknąłeś się w Biblii na wiele nazw geograficznych, których nie potrafiłeś z niczym skojarzyć? Jedną z nich może być dla ciebie Baszan, wzmiankowane, na przykład, w Amosa 4:1, Micheasza 7:14, Nahuma 1:4 czy Zachariasza 11:2. Te i inne ciekawe fragmenty Pisma Świętego nabiorą dla ciebie głębszego znaczenia, gdy spróbujesz ujrzeć Baszan oczyma wyobraźni.

Gdzie znajdowała się ta kraina? W przybliżeniu można ją utożsamić ze Wzgórzami Golan, które może widziałeś na mapkach, zamieszczanych w prasie, w związku ze współczesnym o nie konflikcie politycznym. Baszan leżał na wschód od Jeziora Galilejskiego i doliny górnego Jordanu. Ciągnął się, w zasadzie, od rzeki Jarmuk (wzdłuż której biegnie dziś granica między Jordanią a Syrią) na północ w kierunku góry Hermon.

Zanim starożytni Izraelici wkroczyli do Ziemi Obiecanej, musieli pokonać wojsko kananejskie, dowodzone przez króla Baszanu — olbrzyma imieniem Og. W rezultacie większa część Baszanu przypadła w udziale plemieniu Manassesa (Powtórzonego Prawa 3:1-7, 11, 13; Liczb 32:33; 34:14). Z jak wyglądał ten biblijny region? Wprawdzie jego partie górskie były zalesione, ale na przeważającym obszarze rozciągała się płaska wyżynna równina.

Baszan

Baszan z wielu powodów zasłużył na miano prawdziwego spichlerza. Zawdzięczał to bujnym pastwiskom, pokrywającym znaczną część tej krainy (Jeremiasza 50:19). Zamieszczone tu zdjęcia mogą ci przywieść na myśl niektóre biblijne wzmianki o Baszanie. Niejeden z nas czytał o „bykach Baszanu” (Psalm 22:12 [lub 22:13 w niektórych przekładach]). Istotnie, w starożytności tereny te słynęły z hodowli bydła, w tym także silnych, młodych byków. Ponadto z powodzeniem chowano tam inne zwierzęta, na przykład owce i kozy, dzięki czemu było pod dostatkiem mleka i masła (Powtórzonego Prawa 32:14).

Może się zastanawiasz nad przyczyną takiej urodzajności Baszanu, znajdującego się przecież po wschodniej stronie Jordanu, która niejednemu kojarzy się z obszarem bardzo suchym. Otóż, leżące na zachodzie wzgórza galilejskie nie są zbyt wysokie, tak, iż chmury znad Morza Śródziemnego mogły przechodzić ponad nimi, zapewniając Baszanowi odpowiednią ilość opadów. Ponadto ze zboczy Hermonu napływało wilgotne powietrze oraz liczne strumyki. Wyobraź sobie możliwości, jakie stwarzało połączenie cennej wilgoci z żyzną, powulkaniczną glebą Baszanu! Ziemia wydawała tam obfitość zboża. Zanim Baszan stał się ważnym spichlerzem Rzymian — dostarczał żywności na stoły Salomona. Nic, więc, dziwnego, że o zaopatrywaniu przez Boga Jego wyzwolonego ludu można było później wyrazić się w taki sposób: „Niech pasą się w Baszanie i w Gileadzie jak za dawnych czasów!” (Micheasza 7:14, Biblia Warszawska; 1 Królów 4:7, 13).

Mając w pamięci taką urodzajność, łatwiej jest zrozumieć słowa proroka Nahuma, który opisał żałosny stan, do jakiego miało doprowadzić popadnięcie w niełaskę Bożą: „Omdlewa Baszan i Karmel [bujnie porośnięte wzgórza w pobliżu Morza Wielkego], a kwiat Libanu więdnie” (Nahuma 1:4b, Biblia Warszawska).

Powyższa charakterystyka Baszanu pomoże ci też wyobrazić sobie niektóre konkretne sceny, opisane w Biblii. Zapewne czytałeś o zbiorze zbóż, na przykład pszenicy, którą uprawiano na sporym obszarze Baszanu. Zbiory pszenicy przypadały na ciepłe miesiące Ijjar i Siwan — miesiące kalendarza żydowskiego, którym odpowiada koniec kwietnia, maj i poczatek czerwca. [zob. artykuł Pory roku w uStroniu] W tym okresie obchodzono Święto Tygodni (Pięćdziesiątnicę). W ramach tego święta składano pierwociny ze żniw pszenicznych oraz ofiary z jagniąt, baranów i byka. Czy te zwierzęta nie pochodziły z Baszanu? (Wyjścia 34:22; Kapłańska 23:15-18).

Baszan

Podczas żniw żeńcy ścinali pszenicę zakrzywionymi sierpami, podobnymi do tego żelaznego narzędzia, któremu brakuje drewnianego uchwytu, widocznego na zdjęciu obok (Powtórzonego Prawa 16:9-10; 23:25 [23:26 w Biblii Warszawskiej]). Następnie zbierano zżęte zboże i przewożono na klepisko, gdzie je młócono, przeciągając po nim drewniane sanie, z przymocowanymi pod spodem kamieniami (Rut 2:2-7, 23; 3:3, 6; Izajasza 41:15). Przyglądając się fotografii takiej młócki ze Wzgórz Golan, może pomyślisz sobie o wymownym nakazie Bożym: „Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska” (5 Mojżeszowa [Powtórzonego Prawa] 25:4,Biblia Warszawska; 1 Koryntian 9:9).

Warto tez przypomnieć sobie, iż w starożytnym Baszanie rosły miejscami gęste lasy, a w nich potężne dęby, jak ten na zdjęciu po prawej. Z twardego drewna dębowego, pochodzącego z Baszanu, Fenicjanie wyrabiali wiosła (Ezechiela 27:6). Ale nawet „dęby Baszanu”, cały ich „gęsty las”, nie zdołały się oprzeć srogiemu gniewowi Bożemu (Zachariasza 11:2; Izajasza 2:13). Gdy się patrzy na takie drzewa, łatwiej można sobie uzmysłowić, dlaczego gęste lasy stwarzały trudności uciekającym wojskom. Nawet pojedynczy jeździec mógł zaplątać się w gałęziach, jak się to gdzie indziej przydarzyło Absalomowi (2 Samuela 18:8-9).

Widzimy, więc, że chociaż Baszan był tym regionem Ziemi Obiecanej, w którym nie rozegrało się zbyt wiele wydarzeń, opisanych w Biblii, to jednak taki rzut oka na jego scenerię wzbogaca nasze zrozumienie zawartych w Słowie Bożym wzmianek o tym obszarze.