ALEF-BET
Tajemnice ALFABETU HEBRAJSKIEGO
Alef-Bet
Alfabet hebrajski składa się z dwudziestu dwóch liter. Każdej z nich przypisano wartość liczbową. W alfabecie hebrajskim nie ma samogłosek. Ich brak wypełnia pomocnicza punktacja, umieszczana pod lub nad literami, albo też obok nich. Współcześnie Biblia jest zawsze drukowana z punktacją pomocniczą.
Czytaj więcej
Imię Boże Tetragram
Pośród tajemnic liter tworzących alfabet hebrajski, Imię Boże odgrywa jedną z najbardziej znaczących ról. Wśród Izraelitów Imię Boże zawsze było otoczone trwożną tajemnicą. Potęgą Imienia Bożego przepełniona jest cała literatura talmudyczna, midraszowa i późniejsza rabiniczna. Święty tetragram, czyli cztery znaki składające się na Imię Boże, zapisuje się po hebrajsku יהוה
Czytaj więcej
א (Alef)
Alef א jest pierwszą literą alfabetu hebrajskiego. O niej – jak głosi legenda – Bóg powiedział, że On jest jeden i Alef oznacza jeden. Nic dziwnego, że Alef szczególnie rozbudzało i zaprzątało poetycką wyobraźnię mędrców dawnego Izraela.
Czytaj więcej
ב (Bet)
Od litery ב (Bet) rozpoczyna się Tora – duchowa podstawa tego świata. Otwiera ona pierwszy werset Księgi Rodzaju. Świat został stworzony za pomocą ב (Bet), ponieważ stanowi ono początek słowa beracha – „błogosławieństwo”.
Czytaj więcej
ה את
Słowo oznaczające kobietę (isza) jest związane ze słowem oznaczającym mężczyznę (isz). Stąd wynika jasno, że świat został stworzony za pomocą języka hebrajskiego. Dzięki literce ה, każda kobieta jest z natury osobą duchową. Dwie krańcowe litery alfabetu – pierwsza i ostatnia – są symbolem nie tylko całego alfabetu, lecz także wszelkiej pełnej i doskonałej całości.
Czytaj więcej
שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ת
שְׁמַע, יִשְׂרָאֵל: יְהוָה אֱלֹהֵינוּ, יְהוָה אֶחָד Ostatnia litera alfabetu, Taw ת, jest szczególnie groźna. Napiętnowany nią był Kain.
Czytaj więcej

NISAN:
14 Pascha
15-21 Święto Przaśników
16 Ofiarowanie pierwocin

IJJAR:
14 Późniejsza Pascha (Liczb 9:10-13)

SIWAN:
6 Święto Tygodni (Pięćdziesiątnica)

TISZRI:
1 Dęcie w trąby
10 Dzien Przebłagania
15-21 Święto Namiotów
22 Uroczyste zgromadzenie

KISLEW:
25 Uroczystość Poświęcenia Świątyni

ADAR:
14-15 Purim


Czego uczą PORY ROKU?

Tarasy

Bóg powiedział kiedyś: „Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, (…) lato i zima” (1 Mojżeszowa [Rodzaju] 8:22, Bw). Podkreślił w ten sposób znaczenie pór roku w rolnictwie.

Co wiesz o porach roku oraz o ich związku z pracami w polu? Nawet jeśli mieszkasz w mieście lub nie uprawiasz ziemi, powinieneś poznać pory roku w Izraelu i tamtejsze prace na roli. Dlaczego? Ponieważ im większy będzie zasób twych wiadomości z tego zakresu, tym lepiej zrozumiesz Słowo Boże.

Rolnicy orzą i sieją, a potem zbierają plony i dokonują młocki. Ale jeśli chcemy lepiej pojąć treść Biblii, powinniśmy na ten temat wiedzieć coś więcej, między innymi kiedy się to odbywa. Zastanów się, na przykład, nad orką na tarasowatych polach starożytnej Judei, taką jak widać na zamieszczonym obok zdjęciu. W którym miesiącu twoim zdaniem zrobiono to zdjęcie? To, że znasz porę orki w swoim kraju, może cię wprowadzić w błąd. Na półkuli południowej przypada ona kiedy indziej niż na północnej — zależy też od czasu nadejścia pory deszczowej i od wysokości nad poziomem morza.

Zboże

Wszystko to pomoże ci spojrzeć inaczej na różne wydarzenia biblijne. Może czytałeś o tym, jak Eliasz powołał swego następcę: „Znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. Dwanaście zaprzęgów szło przed nim” (1 Królewska [1 Królów] 19:19, Bw). Czy zastanawiałeś się, jaki to był miesiąc i jak wyglądała wtedy okolica?

Zamieszczony tu diagram zawiera przejrzyste zestawienie pór roku i prac na roli w Ziemi Obiecanej. Najbardziej na zewnątrz tego koła, wypisano miesiące według żydowskiego kalendarza świętego. Miesiąc przestępny (WEADAR) dodawano 7 razy w ciągu 19-letniego cyklu. Przy porównywaniu miesięcy żydowskich z naszymi można stwierdzić, że nie pokrywają się one z używanymi obecnie, na przykład Nisan (lub Abib) przypada częściowo na marzec, a częściowo na kwiecień. Bliżej środka diagramu, ukazano porę dojrzewania poszczególnych upraw — dzięki temu możesz się zorientować, kiedy wykonywano pewne prace, takie jak żniwa czy młocka. Środek diagramu umożliwia prześledzenie rocznych zmian pogody.

Siew

Spróbuj za pomocą tego diagramu pogłębić swoje zrozumienie i docenianie doniesień biblijnych, takich jak przytoczony w tym artykule przykład.

Elizeusz został powołany na proroka, gdy razem z innymi brał udział w większej orce. Najprawdopodobniej było to w miesiącu Tiszri (przełom września i października), gdy słońce nie paliło już tak mocno, jak w lecie. Pierwsze deszcze spulchniły ziemię i można ją było zaorać, a potem obsiać.

Pory roku