ALEF-BET
Tajemnice ALFABETU HEBRAJSKIEGO
Alef-Bet
Alfabet hebrajski składa się z dwudziestu dwóch liter. Każdej z nich przypisano wartość liczbową. W alfabecie hebrajskim nie ma samogłosek. Ich brak wypełnia pomocnicza punktacja, umieszczana pod lub nad literami, albo też obok nich. Współcześnie Biblia jest zawsze drukowana z punktacją pomocniczą.
Czytaj więcej
Imię Boże Tetragram
Pośród tajemnic liter tworzących alfabet hebrajski, Imię Boże odgrywa jedną z najbardziej znaczących ról. Wśród Izraelitów Imię Boże zawsze było otoczone trwożną tajemnicą. Potęgą Imienia Bożego przepełniona jest cała literatura talmudyczna, midraszowa i późniejsza rabiniczna. Święty tetragram, czyli cztery znaki składające się na Imię Boże, zapisuje się po hebrajsku יהוה
Czytaj więcej
א (Alef)
Alef א jest pierwszą literą alfabetu hebrajskiego. O niej – jak głosi legenda – Bóg powiedział, że On jest jeden i Alef oznacza jeden. Nic dziwnego, że Alef szczególnie rozbudzało i zaprzątało poetycką wyobraźnię mędrców dawnego Izraela.
Czytaj więcej
ב (Bet)
Od litery ב (Bet) rozpoczyna się Tora – duchowa podstawa tego świata. Otwiera ona pierwszy werset Księgi Rodzaju. Świat został stworzony za pomocą ב (Bet), ponieważ stanowi ono początek słowa beracha – „błogosławieństwo”.
Czytaj więcej
ה את
Słowo oznaczające kobietę (isza) jest związane ze słowem oznaczającym mężczyznę (isz). Stąd wynika jasno, że świat został stworzony za pomocą języka hebrajskiego. Dzięki literce ה, każda kobieta jest z natury osobą duchową. Dwie krańcowe litery alfabetu – pierwsza i ostatnia – są symbolem nie tylko całego alfabetu, lecz także wszelkiej pełnej i doskonałej całości.
Czytaj więcej
שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ת
שְׁמַע, יִשְׂרָאֵל: יְהוָה אֱלֹהֵינוּ, יְהוָה אֶחָד Ostatnia litera alfabetu, Taw ת, jest szczególnie groźna. Napiętnowany nią był Kain.
Czytaj więcej

Zatoka AKABA — perspektywy rozwoju turystyki

Projekt trzech krajów znad Morza Czerwonego.


AkabaZatoka Akaba stanowi północną odnogę Morza Czerwonego. Rozciąga się między masywem Synaju a terytorium Arabii Saudyjskiej. To jeden z ulubionych celów amatorów sportów wodnych.

AkabaRafy koralowe o niezwykłych kształtach i kolorach, to prawdziwy raj dla miłośników nurkowania.

Na początku XXI wieku we współpracy Izraela, Egiptu i Jordanii ma powstać nad zatoką Akaba ośrodek kąpieliskowy, w skład którego wejdą miasta: Ejlat, Taba i Al Akaba.

ZATOKA AKABA jest najszersza na wysokości miejscowości Maqna. Ten rów tektoniczny zmierza (zwężając się jednocześnie) na północny wschód, w kierunku Morza Martwego. Największą głębię na całej długości notuje się w części środkowej, gdzie sięga ona 1 828 metrów poniżej poziomu morza. Rów ten powstał w czasach, kiedy Morze Czerwone zaczęło otwierać się na południe. W rzeźbie terenu tworzyły się wtedy zarówno proste, jednostajne linie, jak i formy bardzo urozmaicone. Najwyższe wzniesienia nad zatoką znajdują się w pobliżu wody, jak choćby Gabal Marshah (1720 m) po stronie arabskiej, oddalony o około 15 kilometrów od wybrzeża, czy Umm Isheirat (1076 m) po stronie egipskiej, w odległości niespełna 5 kilometrów od morza.

Dzięki gorącym źródłom i niewielkim pływom, u wybrzeży zatoki Akaba utworzyły się, zwłaszcza po stronie egipskiej, wspaniałe rafy koralowe. W Arabii Saudyjskiej rozciągają się natomiast jak okiem sięgnąć przepiękne piaszczyste plaże.

W zatoce żyje ponad tysiąc gatunków ryb o fantastycznych kolorach i kształtach, których obserwacja dostarcz nurkom i płetwonurkom wyjątkowych przeżyć. Ten swoisty potencjał przyrody pragnie wykorzystać na szerszą skalę Izrael, planując — w porozumieniu z Egiptem i Jordanią — otwarcie na północnym krańcu zatoki Akaba międzynarodowego kąpieliska (Ejlat-Taba-Al Akaba). Współpraca ta ma powiązać plaże po obu stronach zatoki ze znakomitą infrastrukturą Ejlatu (gastronomia, centra handlowe, życie nocne).

Sam Elat wsławił się już znacznie wcześniej: w marcu 1949 roku tę jordańską jeszcze miejscowość zdobyły, w ramach błyskawicznej akcji, oddziały izraelskie. Ponieważ żołnierze zapomnieli własnej flagi, namalowali Gwiazdę Dawida na prześcieradle i wywiesili je na maszcie.

Obecnie miasto rozrosło się w nadmorską metropolię: do plaż przylega City ze sklepami, barami, kawiarniami i dyskotekami; część wschodnią zajmują obiekty hotelowe, a na południu rozciąga się wizytówka Ejlatu — Coral Beach Areal.


Projekt badawczy w zatoce Akaba

Przystępując do realizowanego w zatoce Akaba projektu badania głębin morskich, niemieckie Ministerstwo Oświaty, Wiedzy, Badań i Technologii wyasygnowało kwotę 7,2 miliona marek.

W ramach realizacji tego projektu, po raz pierwszy doszło do współpracy oceanologów egipskich, izraelskich, palestyńskich i niemieckich. Wspierając projekt finansowo, nasi zachodni sąsiedzi pragną przyczynić się do intensyfikacji procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie.

Koordynację wielotorowych zadań przejął Ośrodek Ekologii Mórz Tropikalnych (ZMT) w Bremie. Głównym celem naukowców jest stwierdzenie, w jakim stopniu rozwijająca się turystyka stanowi zagrożenie dla świata podwodnego. Wprawdzie Morze Czerwone o powierzchni 450 tysięcy kilometrów kwadratowych to zaledwie 0,1 procent ogółu powierzchni mórz i oceanów, ale stanowi ono zamknięty i jak dotąd tylko po części zbadany system ekologiczny.

AkabaOd czasu podpisania układu pokojowego między Egiptem i Izraelem, nad zatoką Akaba powstaje coraz więcej eleganckich i luksusowych hoteli.

Jedną z gałęzi badań poświęcono kwestiom produktywności glonów. Poza tym naukowcy pragną znaleźć odpowiedź na pytanie, jak zmiany klimatyczne na przestrzeni ostatnich stu lat wpłynęły na strukturę i właściwości korali. W miarę upływu czasu planuje się włączenie do projektu także specjalistów z Jordanii i Arabii Saudyjskiej.

W 1975 roku, między izraelskim Ejlatem a egipską Tabą uruchomiono Obserwatorium Podwodne, z którego można bezpiecznie oglądać fascynujące życie wokół raf koralowych: rekiny żółwie morskie, koniki morskie oraz jadowite ryby-skorpiony To olbrzymie akwarium znajduje się 4,5 metra pod poziomem morza. Na bieżąco następuje w nim wymiana wody dzięki której zwierzętom dostarcza się świeży plankton.