ALEF-BET
Tajemnice ALFABETU HEBRAJSKIEGO
Alef-Bet
Alfabet hebrajski składa się z dwudziestu dwóch liter. Każdej z nich przypisano wartość liczbową. W alfabecie hebrajskim nie ma samogłosek. Ich brak wypełnia pomocnicza punktacja, umieszczana pod lub nad literami, albo też obok nich. Współcześnie Biblia jest zawsze drukowana z punktacją pomocniczą.
Czytaj więcej
Imię Boże Tetragram
Pośród tajemnic liter tworzących alfabet hebrajski, Imię Boże odgrywa jedną z najbardziej znaczących ról. Wśród Izraelitów Imię Boże zawsze było otoczone trwożną tajemnicą. Potęgą Imienia Bożego przepełniona jest cała literatura talmudyczna, midraszowa i późniejsza rabiniczna. Święty tetragram, czyli cztery znaki składające się na Imię Boże, zapisuje się po hebrajsku יהוה
Czytaj więcej
א (Alef)
Alef א jest pierwszą literą alfabetu hebrajskiego. O niej – jak głosi legenda – Bóg powiedział, że On jest jeden i Alef oznacza jeden. Nic dziwnego, że Alef szczególnie rozbudzało i zaprzątało poetycką wyobraźnię mędrców dawnego Izraela.
Czytaj więcej
ב (Bet)
Od litery ב (Bet) rozpoczyna się Tora – duchowa podstawa tego świata. Otwiera ona pierwszy werset Księgi Rodzaju. Świat został stworzony za pomocą ב (Bet), ponieważ stanowi ono początek słowa beracha – „błogosławieństwo”.
Czytaj więcej
ה את
Słowo oznaczające kobietę (isza) jest związane ze słowem oznaczającym mężczyznę (isz). Stąd wynika jasno, że świat został stworzony za pomocą języka hebrajskiego. Dzięki literce ה, każda kobieta jest z natury osobą duchową. Dwie krańcowe litery alfabetu – pierwsza i ostatnia – są symbolem nie tylko całego alfabetu, lecz także wszelkiej pełnej i doskonałej całości.
Czytaj więcej
שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ת
שְׁמַע, יִשְׂרָאֵל: יְהוָה אֱלֹהֵינוּ, יְהוָה אֶחָד Ostatnia litera alfabetu, Taw ת, jest szczególnie groźna. Napiętnowany nią był Kain.
Czytaj więcej

Morze MARTWE

Najniżej położone miejsce na świecie.


Morze MartweKażda próba pływania w Morzu Martwym jest skazana na niepowodzenie. Ze względu na niezwykle wysoką zawartość soli w wodzie, można się tylko unosić na powierzchni.

Morze MartweWidok wytrąconej — w procesach parowania — soli, przypomina olbrzymi abstrakcyjny obraz.

Morze Martwe leży średnio 400 metrów poniżej poziomu morza. Tym samym jest najniżej położonym miejscem na powierzchni Ziemi, a zarazem najbardziej zasolonym zbiornikiem wodnym naszej planety.

Morze Martwe wraz ze Świętą Rzeką Jordan tworzy między Izraelem a Jordanią zapadlisko, sięgające daleko w głąb kontynentu afrykańskiego. Jego wiek ocenia się na 12 000 lat, a pod nazwą „Morze Słone” figuruje już w Biblii.

Morze Martwe ma 80 kilometrów długości, a w najszerszym miejscu — między Górami Moab na wschodzie i Pustynią Judejską na zachodzie — 18 kilometrów szerokości. Powierzchnia całkowita wynosi około 1 200 km2. Część północna jest znacznie głębsza niż środkowa, gdzie głębokość morza dochodzi do zaledwie około dziesięciu metrów.

Określenie „Morze Martwe” jest mylące. Jest to właściwie jezioro, które nie podlega tzw. „pływom”, wykazuje jednak sezonowe wahania stanu wody. Jego najgłębszy punkt leży 794 metrów poniżej poziomu Morza Śródziemnego. Zawartość soli w Morzu Martwym jest tak wysoka dlatego, że dopływa do niego bardzo niewiele wody, która szybko paruje z powodu silnych upałów.

Morze Martwe nie nadaje się do pływania, ale ma walory, które uczyniły z niego atrakcję turystyczną. Poza tym, skład jego wody umożliwia różnorodne wykorzystywanie w przemyśle chemicznym; w basenach parowania dyfuzyjnego uzyskuje się takie pierwiastki, jak wapń, brom i magnez.


Zbiornik wodny, w którym nie ma życia

Nazwa „Morze Martwe” nie jest ani trochę przesadzona. Ze względu na skrajnie wysokie zasolenie wody, nie może tu istnieć żadne życie.

To jedyny w swoim rodzaju, osobliwy zbiornik wodny, który zawsze fascynował naukowców w sposób szczególny. W latach 60-tych dwudziestego wieku, przeprowadzono tu największą dotąd serię badań.

W Morzu Martwym nie żyje ani jedna ryba, jednak to „Słone Morze” przyczynia się na swój sposób do ochrony zdrowia i życia: co roku przyjeżdżają tu na kurację tysiące gości leczących się w cieplicach i uzdrowiskach położonych wokół niego.

Morze MartweW pobliżu Sedon (biblijnej Sodomy) znajduje się skała, zwana „Żoną Lota”. Według Pierwszej Księgi Mojżeszowej (Genesis), kobieta ta zamieniła się w słup soli, złamawszy Boży zakaz oglądania się za siebie.