ALEF-BET
Tajemnice ALFABETU HEBRAJSKIEGO
Alef-Bet
Alfabet hebrajski składa się z dwudziestu dwóch liter. Każdej z nich przypisano wartość liczbową. W alfabecie hebrajskim nie ma samogłosek. Ich brak wypełnia pomocnicza punktacja, umieszczana pod lub nad literami, albo też obok nich. Współcześnie Biblia jest zawsze drukowana z punktacją pomocniczą.
Czytaj więcej
Imię Boże Tetragram
Pośród tajemnic liter tworzących alfabet hebrajski, Imię Boże odgrywa jedną z najbardziej znaczących ról. Wśród Izraelitów Imię Boże zawsze było otoczone trwożną tajemnicą. Potęgą Imienia Bożego przepełniona jest cała literatura talmudyczna, midraszowa i późniejsza rabiniczna. Święty tetragram, czyli cztery znaki składające się na Imię Boże, zapisuje się po hebrajsku יהוה
Czytaj więcej
א (Alef)
Alef א jest pierwszą literą alfabetu hebrajskiego. O niej – jak głosi legenda – Bóg powiedział, że On jest jeden i Alef oznacza jeden. Nic dziwnego, że Alef szczególnie rozbudzało i zaprzątało poetycką wyobraźnię mędrców dawnego Izraela.
Czytaj więcej
ב (Bet)
Od litery ב (Bet) rozpoczyna się Tora – duchowa podstawa tego świata. Otwiera ona pierwszy werset Księgi Rodzaju. Świat został stworzony za pomocą ב (Bet), ponieważ stanowi ono początek słowa beracha – „błogosławieństwo”.
Czytaj więcej
ה את
Słowo oznaczające kobietę (isza) jest związane ze słowem oznaczającym mężczyznę (isz). Stąd wynika jasno, że świat został stworzony za pomocą języka hebrajskiego. Dzięki literce ה, każda kobieta jest z natury osobą duchową. Dwie krańcowe litery alfabetu – pierwsza i ostatnia – są symbolem nie tylko całego alfabetu, lecz także wszelkiej pełnej i doskonałej całości.
Czytaj więcej
שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ת
שְׁמַע, יִשְׂרָאֵל: יְהוָה אֱלֹהֵינוּ, יְהוָה אֶחָד Ostatnia litera alfabetu, Taw ת, jest szczególnie groźna. Napiętnowany nią był Kain.
Czytaj więcej

יְהוָה

Czteroliterowe Imię Boga wskazuje, że jest On poza czasem. Imię to tłumaczy się: „On był, jest i będzie” – a wszystko w jednym momencie.

W całej Torze imiona nie są tylko nazwami, odzwierciedlają one naturę każdej rzeczy i jej rolę w konstrukcji wszechświata. Imiona ludzi wyrażają ich misję w świecie. Nie inaczej ma się z Imienem Boga.

Żydzi nie wymawiają – ze względu na cześć dla Imienia Bożego – słowa Jahwe ani Jehowa, lecz zastępują je wyrazami: Adonaj, HaSzem lub innymi…

* * *

Litery, składające się na niewymawiane czteroliterowe Imę Boga (Tetragram) wchodzą w skład wielu ludzkich imion – postaci opisanych w Biblii. Najwymowniejszym tego przykładem jest imię Jehuda. Zawiera bowiem ono w sobie wszystkie cztery litery Świętego Imienia Boga. Imię to jest nierozerwalnie związane z dziękowaniem Bogu. Świadczy o tym werset Księgi Rodzaju XXIX,35: „וַתַּהַר עוֹד וַתֵּלֶד בֵּן, וַתֹּאמֶר הַפַּעַם אוֹדֶה אֶת-יְהוָה--עַל-כֵּן קָרְאָה שְׁמוֹ, יְהוּדָה” - I [Lea] ponownie zaszła w ciążę i urodziła syna i powiedziała: ‘Teraz będę dziękować JHWH; dlatego nadała mu imię Jehuda’.

Lea była bardzo wdzięczna, gdyż została matką trzeciej części z dwunastu synów Jaakowa. Żydzi zaczęli być nazywani Jehudim od Jehuda, ponieważ leży to w żydowskiej naturze, aby zawsze być wdzięcznym Bogu.

JHWH
Hebrajskie Imię Boże na donatywie polskiego króla Władysława IV, wybitej w Gdańsku w 1611 roku.