ALEF-BET
Tajemnice ALFABETU HEBRAJSKIEGO
Alef-Bet
Alfabet hebrajski składa się z dwudziestu dwóch liter. Każdej z nich przypisano wartość liczbową. W alfabecie hebrajskim nie ma samogłosek. Ich brak wypełnia pomocnicza punktacja, umieszczana pod lub nad literami, albo też obok nich. Współcześnie Biblia jest zawsze drukowana z punktacją pomocniczą.
Czytaj więcej
Imię Boże Tetragram
Pośród tajemnic liter tworzących alfabet hebrajski, Imię Boże odgrywa jedną z najbardziej znaczących ról. Wśród Izraelitów Imię Boże zawsze było otoczone trwożną tajemnicą. Potęgą Imienia Bożego przepełniona jest cała literatura talmudyczna, midraszowa i późniejsza rabiniczna. Święty tetragram, czyli cztery znaki składające się na Imię Boże, zapisuje się po hebrajsku יהוה
Czytaj więcej
א (Alef)
Alef א jest pierwszą literą alfabetu hebrajskiego. O niej – jak głosi legenda – Bóg powiedział, że On jest jeden i Alef oznacza jeden. Nic dziwnego, że Alef szczególnie rozbudzało i zaprzątało poetycką wyobraźnię mędrców dawnego Izraela.
Czytaj więcej
ב (Bet)
Od litery ב (Bet) rozpoczyna się Tora – duchowa podstawa tego świata. Otwiera ona pierwszy werset Księgi Rodzaju. Świat został stworzony za pomocą ב (Bet), ponieważ stanowi ono początek słowa beracha – „błogosławieństwo”.
Czytaj więcej
ה את
Słowo oznaczające kobietę (isza) jest związane ze słowem oznaczającym mężczyznę (isz). Stąd wynika jasno, że świat został stworzony za pomocą języka hebrajskiego. Dzięki literce ה, każda kobieta jest z natury osobą duchową. Dwie krańcowe litery alfabetu – pierwsza i ostatnia – są symbolem nie tylko całego alfabetu, lecz także wszelkiej pełnej i doskonałej całości.
Czytaj więcej
שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ת
שְׁמַע, יִשְׂרָאֵל: יְהוָה אֱלֹהֵינוּ, יְהוָה אֶחָד Ostatnia litera alfabetu, Taw ת, jest szczególnie groźna. Napiętnowany nią był Kain.
Czytaj więcej

Sukot

PODOBNIE jak Pesach w połączeniu z Szewuos, przedstawia Święto Sukos stosunek Izraela do Boga i przyrody. W Sukos, w to ostatnie święto roku, Izraelici, zaczynając od 15 Tyszre, mają stawiać szałasy i takowe siedm dni zamieszkiwać, na pamiątkę, że po wyjściu z Egiptu zmuszeni prowadzić życie koczownicze w szałasach przemieszkiwali. W połączeniu z tą historyczną pamiątką, Sukos obchodzone być ma jako święto zbiorów, gdy w tym czasie zebrany plon w owocach, oliwie i winie zakończa żniwa całego.

Prawdopodobnie zwyczajem było, że Izraelici owocami i gałązkami w ręku, jako godłami wydajności najszlachetniejszych drzew, okazywali radosne objawy, i z tego powodu tradycyja przepisuje dla tych objawów pewne obrzędy przy odmawianiu stosownych błogostawieństw.

Bukiet owoców i gałązek stanowić mają podług Pisma Świętego:

Używanie tych czterech gatunków roślin dawało fantazyi szerokie pole do wysnuwania rozmaitych symbolów, o ciem Midraszy szeroko się rozwodzą. Jedyne wszakże jasne objaśnienie można by było dać tylko wtedy, gdyby się znało dostatecznie zwyczaje ówczesnych rolników przy używaniu tych roślin.

Ósmy dzień Sukos stanowi oddzielne święto, zwane „Szemine-Aceres”, zamykające wszystkie święta całego roku. Synagoga wszakże do 8-u dni świąt dodała jeszcze dziewiąty „Symchas-Tora”, w którym kończy się odczytanie ostatniego rozdziału Deuterenomium i zaczyna się na nowo odczytanie pierwszego rozdziału Genezis. Dodatkowe to święto, przyjęte w całym Izraela, nie opiera się na żadnym przepisie Pisma Świętego, a jest je dynie objawem radości z powodu ukończenia Pięcioksiągu, czytywanego co Soboty w Synagodze, w porządku rozdziałowym, na cały rok rozłożonym.

Jak w Sukos odbywa się po synagogach uroczysty pochód z bukietami o czterech roślinach wyż wspomnionych, tak w Symchas-Tora odbywa się procesyja z rodałami, przy odgłosie radosnych pieni, do których przypuszczeni są i chłopcy, którzy z dumą obnoszą Tory, owe zwoje pergaminowe w aksamitnych i atłasowych okrywach, srebrnemi ozdobami obwieszone. Ta radosna chwila wdraża się w młodociane umysły i budzi w nich w zaraniu bycia szacunek dla Zakonu bożego.